มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ


เปิดอ่าน 494

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมารณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2559

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2558

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ