มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ


เปิดอ่าน 490

ไม่มีเอกสารตามมาตรา 9 (6) แต่มีสัญญาอื่น ดังนี้

 

สัญญาจ้างทำความสะอาด

        ปี พ.ศ. 2561

        ปี พ.ศ. 2560

        ปี พ.ศ. 2559

        ปี พ.ศ. 2558

        ปี พ.ศ. 2557

     

สัญญาเช่าอาคาร

       ปี พ.ศ. 2561

       ปี พ.ศ. 2560

        ปี พ.ศ. 2559

        ปี พ.ศ. 2558

        ปี พ.ศ. 2557

        ปี พ.ศ. 2556

 

สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

      ปี พ.ศ. 2561

        ปี พ.ศ. 2560

        ปี พ.ศ. 2559

        ปี พ.ศ. 2558

        ปี พ.ศ. 2557

 

สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ลิฟท์) รวมอะไหล่

        ปี พ.ศ. 2561

        ปี พ.ศ. 2560

 

สัญญาเช่าพิ้นที่จอรถยนต์

        ปี พ.ศ. 2561

        ปี พ.ศ. 2560

 

สัญญาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย

        ปี พ.ศ. 2561

        ปี พ.ศ. 2560

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ