ภาพ:หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการข่าวเพื่อสนับสนุนคดีพิเศษ


เปิดอ่าน 623

นางศิวาพร ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการข่าวเพื่อสนับสนุนคดีพิเศษ
ระหว่างวันที่ 16-20 ธ.ค.2556  ณ ศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ สถาบันการข่าวกรอง มวกเหล็ก สระบุรี

 

 


 


                                                                                                                                                                                                              

: ณัฐพล เย็นมี รายงาน

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ