ติดต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ


เปิดอ่าน 1,229

ท่านสามารถติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้โดยเดินทางไปที่

128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2831-9888 โทรสาร 0-2975-9888 E-mail dsi@dsi.go.th

แผนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ