หมวดหมู่

เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนาวิชาการ
การสัมมนาทางวิชาการวิเคราะห์รูปแบบกระทำความผิดและสร้างมาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ "อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ Fake E-mail"   เอกสารประกอบ...
เมื่อ 9/8/2016 10:28:08 PM | โดย samrid_du | อ่าน 144 ครั้ง
การตั้งค่า IE, Firefox ให้ใช้งาน Internet และ Intranet  ของ กรมสอบสสวนคดีพิเศษ DSI
การตั้งค่า IE, Firefox ให้ใช้งาน Internet และ Intranet  ของ กรมสอบสสวนคดีพิเศษ DSI ...
เมื่อ 1/9/2015 8:38:17 AM | โดย samrid_du | อ่าน 1767 ครั้ง
คำอธิบาย การกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญ 2494 (UNDO)
คำอธิบาย การกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญ 2494 (UNDO) ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ด้านล่าง... Undo ข้าราชการ ข้าราชการ ที่มีความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน...
เมื่อ 12/15/2014 2:12:42 PM | โดย samrid_du | อ่าน 6010 ครั้ง
การวางแผนและบริหารกำลังคน กสพ.
การวางแผนและบริหารกำลังคน กสพ. ...
เมื่อ 11/10/2014 4:31:48 PM | โดย samrid_du | อ่าน 1224 ครั้ง
สานักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ศูนย์สารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
CIO คำสั่งมอบหมายงาน เอกสารหรือหลักฐานการปรับปรุงฐานข้อมูลของทุกเรื่องให้มีความทันสมัย (Update) การกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบายและการบ...
เมื่อ 10/24/2014 10:02:26 AM | โดย anake_so | อ่าน 1987 ครั้ง
แบบ กคพ.1
-...
เมื่อ 10/8/2014 4:36:00 PM | โดย amphan_yo | อ่าน 1485 ครั้ง
แบบ กคพ.2
- ...
เมื่อ 10/8/2014 4:35:15 PM | โดย amphan_yo | อ่าน 1067 ครั้ง
แบบ กคพ.3
- ...
เมื่อ 10/8/2014 4:34:44 PM | โดย amphan_yo | อ่าน 986 ครั้ง
แบบ กคพ.4
- ...
เมื่อ 10/8/2014 4:34:16 PM | โดย amphan_yo | อ่าน 922 ครั้ง
แบบ กคพ.5
- ...
เมื่อ 10/8/2014 4:33:39 PM | โดย amphan_yo | อ่าน 1007 ครั้ง
12