กรมสอบสวนคดีพิเศษ Department of Special Investigation

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หมวดหมู่ ดาวน์โหลด

แบบ กคพ.1
-...
เมื่อ 10/8/2014 4:36:00 PM | โดย amphan_yo | อ่าน 57 ครั้ง
แบบ กคพ.2
- ...
เมื่อ 10/8/2014 4:35:15 PM | โดย amphan_yo | อ่าน 26 ครั้ง
แบบ กคพ.3
- ...
เมื่อ 10/8/2014 4:34:44 PM | โดย amphan_yo | อ่าน 26 ครั้ง
แบบ กคพ.4
- ...
เมื่อ 10/8/2014 4:34:16 PM | โดย amphan_yo | อ่าน 28 ครั้ง
แบบ กคพ.5
- ...
เมื่อ 10/8/2014 4:33:39 PM | โดย amphan_yo | อ่าน 28 ครั้ง
แบบ กคพ.6
- ...
เมื่อ 10/8/2014 4:32:59 PM | โดย amphan_yo | อ่าน 26 ครั้ง
แบบศบพ.7 (รายงานความคืบหน้าคดี)
-...
เมื่อ 10/8/2014 4:32:25 PM | โดย amphan_yo | อ่าน 29 ครั้ง
แบบรายงานการดำเนินงานของหัวหน้าหน่วยงาน(ประเมินตนเอง) ตามตัวชี้วัด DSI ๑ - ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบการประเมินที่ ๒
แบบรายงานการดำเนินงานของหัวหน้าหน่วยงาน(ประเมินตนเอง) ตามตัวชี้วัด DSI ๑ - ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบการประเมินที่ ๒ Download ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล...
เมื่อ 9/26/2014 1:59:58 PM | โดย samrid_du | อ่าน 164 ครั้ง
ไฟล์ Excel สำหรับนำเข้าข้อมูลรายงานการข่าว และข้อมูลเครือข่ายฯ
ไฟล์ Excel สำหรับนำเข้าข้อมูลรายงานการข่าว และข้อมูลเครือข่ายฯ แบ่งเป็น ๓ แบบ ข้อมูล คือ ๑. ข้อมูลข่าวของบุคคล ๒. ข้อมูลข่าวขององค์กร ๓. ข้อมูลข่...
เมื่อ 9/8/2014 6:14:07 PM | โดย samrid_du | อ่าน 99 ครั้ง
การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ
การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ   หลักฐานการขอเข้ารับการฝึกงาน Download แบบฟอร์มขอเข้ารับการฝึกงาน และระเบียบปฏิบัติการฝึกงานของกร...
เมื่อ 7/22/2014 1:48:41 PM | โดย amphan_yo | อ่าน 1252 ครั้ง
12