กรมสอบสวนคดีพิเศษ Department of Special Investigation

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หมวดหมู่ ดาวน์โหลด

แบบรายงานการดำเนินงานของหัวหน้าหน่วยงาน(ประเมินตนเอง) ตามตัวชี้วัด DSI ๑ - ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบการประเมินที่ ๒
แบบรายงานการดำเนินงานของหัวหน้าหน่วยงาน(ประเมินตนเอง) ตามตัวชี้วัด DSI ๑ - ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบการประเมินที่ ๒ Download ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล...
เมื่อ 9/26/2014 1:59:58 PM | โดย samrid_du | อ่าน 76 ครั้ง
ไฟล์ Excel สำหรับนำเข้าข้อมูลรายงานการข่าว และข้อมูลเครือข่ายฯ
ไฟล์ Excel สำหรับนำเข้าข้อมูลรายงานการข่าว และข้อมูลเครือข่ายฯ แบ่งเป็น ๓ แบบ ข้อมูล คือ ๑. ข้อมูลข่าวของบุคคล ๒. ข้อมูลข่าวขององค์กร ๓. ข้อมูลข่...
เมื่อ 9/8/2014 6:14:07 PM | โดย samrid_du | อ่าน 65 ครั้ง
การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ
การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ   หลักฐานการขอเข้ารับการฝึกงาน Download แบบฟอร์มขอเข้ารับการฝึกงาน และระเบียบปฏิบัติการฝึกงานของกร...
เมื่อ 7/22/2014 1:48:41 PM | โดย amphan_yo | อ่าน 897 ครั้ง
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมสอบสวนคดีพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 เมษษยน 2557 - 30 กันยายน 2557)
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมสอบสวนคดีพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 เมษษยน 2557 - 30 กันยายน 2557) 1. แบบประเมินผ...
เมื่อ 6/11/2014 3:19:11 PM | โดย samrid_du | อ่าน 269 ครั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมสอบสวนคดีพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 เมษายน2557 - 30 กันยายน 2557)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมสอบสวนคดีพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 เมษายน2557 - 30 กันยายน 2557) ๑.หลักเกณฑ์และว...
เมื่อ 6/11/2014 3:13:44 PM | โดย samrid_du | อ่าน 205 ครั้ง
(ขยายเวลาการรับสมัครฯ)รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเชี่ยวชาญ)
(ขยายเวลาการรับสมัครฯ)รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเชี่ยวชาญ) ...
เมื่อ 4/18/2014 3:33:46 PM | โดย anake_so | อ่าน 2677 ครั้ง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ปี 2557
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ปี 2557 แบบ ปผ.พนร.๑.doc แบบ  ปผ.พนร.๒.xls ...
เมื่อ 3/20/2014 1:59:32 PM | โดย samrid_du | อ่าน 4978 ครั้ง
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบที่ 1/2557
ดาวน์โหลดแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบที่ 1/2557 1.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.doc 2.แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน.doc 3.แบบป...
เมื่อ 3/20/2014 1:56:12 PM | โดย samrid_du | อ่าน 692 ครั้ง